กระดานธรรมะ

ข่าวสารสมาชิก => กำหนดการ (schedule) => ข้อความที่เริ่มโดย: zen ที่ มกราคม 12, 2009, 02:48:18 PMหัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ มกราคม 12, 2009, 02:48:18 PM
          วันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.


หัวข้อ: แผนที่
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ มกราคม 15, 2009, 12:59:02 AM

          http://www.vimokkhadhamma.com/webboard/show.php?Category=cate005&No=102&page=18
หัวข้อ: อบรมภาวนาครั้งที่ ๓
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2009, 10:26:16 PM

          วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.
หัวข้อ: อบรมภาวนาครั้งที่ ๔
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ มีนาคม 09, 2009, 11:40:00 PM

          วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

หัวข้อ: อริยาศรม ครั้งที่ ๕
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ มีนาคม 30, 2009, 01:13:07 PM

          วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

          Sunday 26 April 2009,  2:00 PM.

หัวข้อ: อริยาศรม ครั้งที่ ๖
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ พฤษภาคม 04, 2009, 04:07:00 PM

         วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

          Sunday 31 May 2009,  2:00 PM.

หัวข้อ: อริยาศรม สุขุมวิทซอย ๑ ครั้งที่ ๗
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ มิถุนายน 03, 2009, 11:28:09 PM

         วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

          Sunday 28 June 2009,  2:00 PM.หัวข้อ: อริยาศรม สุขุมวิทซอย ๑ ครั้งที่ ๘
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ กรกฎาคม 12, 2009, 12:59:00 PM


         วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

          Sunday 26 July 2009,  2:00 PM.
หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ สิงหาคม 24, 2009, 11:46:38 AM

         วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

          Sunday 30 August 2009,  2:00 PM.


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ กันยายน 16, 2009, 10:17:03 AM

         วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

          Sunday 27 September 2009,  2:00 PM.


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: KhunNuYim ที่ ตุลาคม 18, 2009, 08:23:05 PM
กราบขออนุญาตค่ะ   :)

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

Sunday 25 October 2009,  2:00 PM.


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ พฤศจิกายน 22, 2009, 05:02:30 PM

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

Sunday 29 November 2009,  2:00 PM.


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ ธันวาคม 11, 2009, 11:57:12 PM
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

Sunday 27 December 2009,  2:00 PM.หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ มกราคม 13, 2010, 04:11:37 PM
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

Sunday 31 January,  2:00 PM.


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2010, 01:46:30 PM
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

Sunday 28 February 2010,  2:00 PM.


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ เมษายน 19, 2010, 03:22:14 PM
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

Sunday 25 April 2010,  2:00 PM.


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ พฤษภาคม 28, 2010, 08:21:35 PM

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

Sunday 30 May 2010,  2:00 PM.


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ มิถุนายน 11, 2010, 10:13:01 PM
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

Sunday 20 June 2010,  2:00 PM


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ กรกฎาคม 23, 2010, 10:07:21 PM
วันอาทิตย์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

Sunday 1 August, 2010,  2:00 PM.


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ สิงหาคม 23, 2010, 11:41:43 PM

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

Sunday 29 August, 2010,  2:00 PM.


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ กันยายน 17, 2010, 12:29:28 AM

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

Sunday 26 September, 2010,  2:00 PM.หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ กันยายน 28, 2010, 12:29:31 AM

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

Sunday 31 October, 2010,  2:00 PM.หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 04:48:55 PM


วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

Sunday 28 November, 2010,  2:00 PM.หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ ธันวาคม 16, 2010, 11:56:38 PM


วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

Sunday 19 December, 2010,  2:00 PM.


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ ธันวาคม 20, 2010, 10:52:14 PM

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

Sunday 30 January, 2011,  2:00 PM.


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2011, 04:59:56 PM


วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

Sunday 27 February, 2011,  2:00 PM.หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ มีนาคม 21, 2011, 05:07:36 PM

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

Sunday 27 March 2011,  2:00 PM.หัวข้อ: แผนที่กดเข้าไปดูไม่ได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: gig ที่ มีนาคม 28, 2011, 02:52:45 PM
Link นี้น่ะครับ เข้าไปดูแผนที่ไม่ได้ครับ

http://www.vimokkhadhamma.com/webboard/show.php?Category=cate005&No=102&page=18

ค้นหาจาก Google มีอันนี้ แต่เป็นภาษาอังกฤษครับ

(http://www.vimokkhadhamma.com/dhamma_forum/index.php?action=dlattach;topic=20.0;attach=1;image)


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ มีนาคม 31, 2011, 10:56:02 PM

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

Sunday 24 April 2011,  2:00 PM.หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ พฤษภาคม 10, 2011, 12:45:41 AM

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น

Sunday 22 May 2011,  2:00 PM.หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ มิถุนายน 01, 2011, 11:42:16 PM
19 June 2011. 2 pm.
19 มิถุนายน 2554 บ่าย 2 โมง


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ มิถุนายน 21, 2011, 02:36:08 AM

31 July 2011. 2 pm.
๓๑ กรกฏาคม 2554 บ่าย 2 โมง


หัวข้อ: Re: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ สิงหาคม 06, 2011, 05:18:47 PM
28 August 2011. 2 pm.
28 สิงหาคม 2554 บ่าย 2 โมง


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ กันยายน 12, 2011, 04:00:10 PM
25 September 2011. 2 pm.
25 กันยายน 2554 บ่าย 2 โมง


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ กันยายน 30, 2011, 12:15:40 AM

งดการสอนประจำเดือนตุลาคมนี้ เนื่องด้วยติดทริปที่เขาใหญ่

October's session is cancelled, due to the schedule of the next Khoa Yai trip.


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ มกราคม 30, 2012, 02:44:52 PM
Sunday 19 February 2012, 2 pm.
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 บ่าย 2 โมง


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ มีนาคม 16, 2012, 02:42:18 PM

Sunday 18 March 2012, 2 pm.
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 บ่าย 2 โมง


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ มีนาคม 31, 2012, 12:07:24 AM

Sunday 29 April 2012, 2 pm.
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555 บ่าย 2 โมง


หัวข้อ: Re: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ พฤษภาคม 05, 2012, 11:04:20 PM
Sunday 27 May 2012
อาทิตย์ 27 พฤษภาคม ๒๕๕๕หัวข้อ: July 2012
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ กรกฎาคม 07, 2012, 11:42:29 PM
Sunday 22 July 2012
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555


หัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ สิงหาคม 07, 2012, 09:20:39 PM
Cancelled

ยกเลิกหัวข้อ: อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom)
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ ตุลาคม 07, 2012, 02:59:12 PM
14 ตุลาคม 2555
14 October 2012