กระดานธรรมะ

กระดานสนทนาธรรม => สมถะ และวิปัสสนากรรมฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: zen ที่ สิงหาคม 10, 2011, 06:10:30 PMหัวข้อ: ศีล สมาธิ และปัญญา
เริ่มหัวข้อโดย: zen ที่ สิงหาคม 10, 2011, 06:10:30 PM

          เมื่อบุคคลมีความน้อมพิจารณาจำแนกคุณแห่งกุศลธรรม และโทษแห่งอกุศลธรรม เมื่อนั้น ศีล ย่อมเกิด

          ศีล เมื่อเกิดอยู่ในที่ใด สมาธิ เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดขึ้นในที่นั้น

          สมาธิ เมื่อเำกิดอยู่ในที่ใด ปัญญา เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดขึ้นในที่นั้น